جولای 26, 2018

نورپردازی رستوران

رستوران‌ها باید دارای سه روشنایی اصلی باشند که به هنگام تلفیق نه تنها به طراحی افزوده می‌شوند، بلکه اهداف و عملکرد آن را تکمیل نمایند. ۱- روشنایی محیطی: نورپردازی سرتاسری و کلی محیط را گویند. ۲- روشنایی لازم: این نوع […]
جولای 26, 2018

انواع نورپردازی

اساساً چهار نوع نورپردازی صحیح وجود دارد که می‌تواند برای دستیابی به بهترین طراحی نورپردازی در دکوراسیون‌های مختلف مورد استفاده قرار گیرد. این چهار نوع عبارتند از: نورپردازی محیط نورپردازی کار نورپردازی متمرکز نورپردازی زینتی در نورپردازی محیط یک فضای […]
جولای 27, 2018

ویژگی‌ها و کاربردهای نور

بخش عمده‌ای از تأثیرگذاری تصویر، ناشی از کار نورپردازی آن است. نورپردازی توسط مدیر فیلم‌برداری انجام می‌شود، اما کاملاً با نظر کارگردان. در سینما، نورپردازی چیزی فراتر از نورتاباندن به اشیا، فقط برای نمایاندن آن‌ها است. بخش‌های روشن‌تر و تیره‌تر […]
اکتبر 6, 2018

نورپردازی نما

الزامات شهرنشینی موجب شده است، بخشی از کارکرد زندگی اجتماعی افراد و حضور آنها در فضاهای شهری در شب نیز ادامه پیدا کند. در این میان نورپردازی نما و جداره‌های شهری جایگاه ویژه‌ای در تصویر منظر شبانه شهرها دارد. نورپردازی […]
اکتبر 13, 2018

نورپردازی تعاملی

نور به صورت های گوناگون در حیات طبیعی و زندگی اجتماعی انسان نقش دارد از طرفی مشارکت شهروندان به عنوان مهم ترین ضامن موفقیت طرح های شهری مطرح است. لذا در این زمینه توجه به رابطه بین فضا و نور با مخاطب […]