طرح جامع روشنایی و نورپردازی فضاهای شهر تهران

مقدمه:

نظر به اهمیت ارتقای کیفیت سیما و منظر شهری تهران به‌عنوان پایتخت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و لزوم ساماندهی وضعیت نورپردازی سطح شهر و جلوگیری از آلودگی‌های نوری و بصری و در اجرای مصوبه «الزام شهرداری تهران به تهیه و ارائه طرح جامع روشنایی و نورپردازی فضاهای شهر تهران» – ابلاغی به شماره ۱۶۰/۱۱۹۷/۱۶۶۳۹ به تاریخ ۸۷/۱۰/۱۲ و هم‌چنین بندهای (ج) و (چ) ذیل ماده ۹۴ «برنامه عملیاتی پنج‌ساله دوم شهرداری تهران ۹۷-۱۳۹۳» – ابلاغی به شماره ۱۶۰/۱۸۸۲/۴۹۳۸ به تاریخ ۹۳/۲/۳۱ شورای اسلامی شهر تهران، شهرداری تهران مکلف است ضمن یکپارچه‌سازی ضوابط و دستورالعمل‌های مربوط به نورپردازی نمای بیرونی اماکن و ابنیه شهری اعم از عمومی و خصوصی، در خصوص طرح‌ها و پروژه‌های نورپردازی شهری بر اساس مقررات این مصوبه اقدام نماید.

ماده یکم (۱) – تعاریف:

عبارت‌های بکار رفته در این مصوبه در معانی مشروح ذیل استفاده می‌شود:

۱- روشنایی: تأمین نور فضا و محل جهت رؤیت، خوانایی و هدایت می‌باشد، که با نصب منابع نوری در معابر عمومی شهر کمک به سهولت تردد شهروندان (سواره و پیاده) در شهر کمک می‌نماید.

۲- نورپردازی: استفاده از قابلیت نور به‌ منظور تزئین فضاهای عمومی شهری و عناصر الحاقی به آن از قبیل مبلمان شهری، نقاشی دیواری، نماها، جداره و احجام هنری که مشتمل بر دو بخش نورپردازی مناسبتی یا موقت که در اعیاد و مناسبت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد و نورپردازی دائم که با نصب منابع نوری به‌ صورت ثابت فضاهای شهری از نظر زیبایی بصری نورپردازی می‌شود.

۳- بناهای ارزشمند تاریخی: به کلیه بناها و نمادهای شهری، بناهای تاریخی و واجد ارزش معماری ثبت‌ شده توسط سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور یا تأیید شده به‌ عنوان میراث معنوی اطلاق می‌شود.

۴- فضاهای عمومی شهری: تمام بخش‌های بافت شهری که عموم مردم به‌ صورت عادی به آن دسترسی فیزیکی دارند و در جهت منافع عمومی تأمین و اداره می‌شوند. از قبیل پارک‌ها، میادین و خیابان‌ها.

۵- بناهای واجد ارزش شهری و شاخص: به کلیه بناها و نمادهای شهری که دارای یکی از ویژگی‌های زیر باشد اطلاق می‌شود:

– به لحاظ عملکردی تا ساعاتی از شب مورد استفاده شهروندان قرار می‌گیرد.

– به‌ عنوان یک اثر هنری و معماری دارای سبک خاص است.

– به لحاظ موقعیت به‌عنوان نشانه شهری و محلی به کار می‌رود.

– تمامی بناها و ساختمان‌های ساخته‌ شده و یا در حال احداث دارای ۹ طبقه و بیشتر

ماده دوم (۲) – مدیریت، نظارت و هماهنگی:

به‌ منظور ایجاد مدیریت متمرکز و تدوین ضوابط مربوط به “نورپردازی و روشنایی شهری” و تعیین و تبیین امور راهبردی و ارائه راهکارهای مناسب و متناسب با ویژگی‌های شهر تهران و با لحاظ نمودن اهداف پیش‌بینی‌ شده در قوانین و مقررات و سیاست‌ها و طرح‌های جامع شهری، سازمان زیباسازی شهر تهران به‌ عنوان مرجع مدیریت، هماهنگی و نظارت بر امر نورپردازی شهر تهران تعیین می‌شود. هرچند تأمین روشنایی و نورپردازی مکمل یکدیگر می‌باشند، لیکن مأموریت سازمان زیباسازی متوجه نورپردازی شهری است.

طرح‌های مربوط به حوزه روشنایی با همکاری و هماهنگی سازمان برق منطقه‌ای و سازمان زیباسازی شهر تهران در تهیه نقشه و برنامه جامع عملیاتی منظر شبانه شهر تهران اعمال می‌شود.

ماده سوم (۳) – چشم‌انداز، اهداف و مأموریت‌ها:

چشم‌انداز: تهران جهان شهری است برخوردار از معماری شبانه و نورپردازی سرآمد در سطح منطقه مبتنی بر هویت اصیل ایرانی و اسلامی، زیبا و هماهنگ با اصول بهره‌وری در مصرف انرژی.

اهداف و مأموریت‌ها: کلیه اقدامات و فعالیت‌های مربوط به مدیریت نورپردازی شهری، در راستای تحقق اهداف ذیل خواهد بود:

الف: ارتقاء کیفیت فضاهای عمومی شهری

ب: زیبایی، آرامش، شادابی، طراوت، احیاء و پویایی شبانه شهر و افزایش بازدهی عملکردی و فعالیت شهر.

ج: بازنمایی هویت فضاهای شهری

د: تأمین امنیت شهروندان

هـ: هماهنگی در نورپردازی شهری و ممانعت از آلودگی نوری

و: مهندسی بهینه منابع برق، اصلاح الگوی مصرف انرژی و طراحی نورپردازی انرژی کارا

ماده چهارم (۴) – وظایف و اختیارات:

سازمان زیباسازی شهر تهران مکلف است با همکاری نهادهای مربوط “طرح جامع نورپردازی شهر تهران” را تهیه و در جهت نیل به اهداف پیش‌بینی شده در ماده (۳) و تحقق اجرای آن، اقدامات ذیل را معمول دارد.

الف: تهیه “نقشه جامع نورپردازی شهر تهران” به همراه چارچوب‌ها، ضوابط و معیارهای کلی نورپردازی شهری جهت هماهنگی در اجرای طرح‌های مختلف در سطح شهر ظرف مدت شش (۶) ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این مصوبه.

ب: تهیه “طرح تفصیلی نورپردازی شهر تهران” و شناسایی، طبقه‌بندی و تعیین الویت‌ها در میان فضاهای شهری جهت انجام طرح‌های نورپردازی شهری ظرف مدت شش (۶) ماه پس از تهیه و تأیید نقشه جامع نورپردازی.

ج: تهیه و ابلاغ دستورالعمل‌های اداری و فنی مربوط به روند و شیوه‌های اجرایی نورپردازی و روشنایی شامل مراحل مختلف از مطالعات و ارائه طرح تا اجرا، تأیید و نظارت بر تأمین و نگهداری پروژه‌ها ظرف مدت دو (۲) ماه پس از تهیه اسناد بالادست (طرح جامع) به کمیته‌های نما و منظر شهری مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران.

د: بررسی و تصویب طرح‌های نورپردازی شهری (اعم از دائم یا موقت) که توسط سازمان زیباسازی در سطح شهر تهران اجرا می‌شود.

هـ: انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی جهت واگذاری جزئی و کلی مطالعات، طراحی، اجرا و تأمین و نگهداری پروژه‌های نورپردازی شهری.

و: بررسی و تصویب طرح‌های نورپردازی (اعم از دائم یا موقت) در فضاهای عمومی شهری موضوع بند (۴) ماده یکم (۱) این مصوبه.

تبصره یکم (۱): کلیه طرح‌های مطالعاتی موضوع بندهای (الف) و (ب) متناسب با اسناد بالادست از جمله برنامه راهبردی طراحی شهری و مدیریت منظر شهری تهران و برنامه عملیاتی جامع منظر شبانه شهر تهران بندهای (پ) و (چ) ذیل ماده (۹۴) برنامه عملیاتی پنج‌ساله دوم شهرداری تهران صورت می‌گیرند

تبصره دوم (۲): شهرداران مناطق ۲۲گانه (کمیته‌های نما و منظر شهری) موظف‌اند پس از ابلاغ دستورالعمل‌ها (موضوع بند (ج)) نسبت به اجرای آن و تدوین و اعمال ضوابط تنبیهی و تشویقی در جهت اجرای بهتر این مصوبه اقدام نمایند

ماده پنجم (۵) – کمیته فنی نورپردازی شهری:

با عنایت به‌ ضرورت سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هدایت و نظارت بر طرح‌ها و پروژه‌های نورپردازی “کمیته فنی نورپردازی شهری” با ترکیب ذیل تشکیل می‌شود:

۱ – مدیرعامل سازمان زیباسازی و یا نماینده تام‌الاختیار ایشان (دبیر کمیته)

۲- شش نفر از متخصصین و صاحب‌نظران مرتبط با موضوع نورپردازی به ترتیب با تخصص‌های:

معماری، طراحی شهری، بهداشت محیط، بهداشت روان، برق و سیستم‌های روشنایی و فلسفه هنر (با مدرک کارشناسی ارشد یا دکتری)

۳- مدیرکل معماری و ساختمان از معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران

۴- دو نفر کارشناس متخصص به‌ عنوان نمایندگان شورای اسلامی شهر تهران به انتخاب کمیسیون‌های معماری و شهرسازی (با تخصص در رشته معماری یا طراحی شهری و نورپردازی) و سلامت، محیط‌ زیست و خدمات شهری (با تخصص بهداشت محیط) به تأیید شورای اسلامی شهر تهران.

تبصره: معاونین شهردار تهران و سایر افراد متناسب با موضوع به جلسات کمیته فنی نورپردازی دعوت می‌شوند “کمیته فنی نورپردازی شهری” موظف است به نمایندگی از شهرداری تهران و شورای اسلامی شهر تهران بر فرآیند سفارش و مراحل اجرای طرح جامع نورپردازی شهر تهران و سایر وظایف و اختیارات مندرج در ماده (۴) این مصوبه مبتنی بر اهداف ذکر شده در ماده (۳) نظارت نماید.

ماده ششم (۶) – مشخصات طرح جامع:

طرح جامع نورپردازی شهر تهران می‌بایست پاسخگوی چشم‌انداز، اهداف و مأموریت‌های مندرج در ماده سوم (۳) این مصوبه باشد. هم‌چنین فرایند و مکانیزم صدور مجوز و برنامه اجرایی لازم برای کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی متقاضی ارائه و انجام طرح‌ها و پروژه‌های نورپردازی مکان‌های مندرج در ماده یکم (۱) اعم از دائم یا موقت را مشخص نماید.

تبصره: سازمان زیباسازی شهر تهران موظف است تا تصویب طرح جامع ظرف مدت یک (۱) ماه از لازم‌الاجرا شدن این مصوبه، دستورالعمل اولیه بررسی طرح‌های نورپردازی را تهیه و به شهرداران مناطق ۲۲ گانه (کمیته‌های نما و منظر شهری مناطق) ابلاغ نماید.

ماده هفتم (۷) – نحوه ارائه طرح‌ها و انجام پروژه‌های نورپردازی شهری قبل از تصویب طرح جامع:

تا قبل از تصویب طرح جامع و تفصیلی نورپردازی شهر تهران، کلیه طرح‌های نورپردازی فضاهای عمومی و ساختمان‌های واجد ارزش شهری و شاخص، مذکور در ماده یکم (۱) توسط “کمیته فنی نورپردازی شهری” مورد بررسی قرار می‌گیرد. سایر اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی نورپردازی موظفند قبل از هر اقدام تقاضای کتبی خود را به همراه مدارک ذیل به “کمیته‌های نما و منظر شهری مناطق ۲۲ گانه شهر تهران” ارائه نمایند.

۱- نقشه مسطحاتی مکان با مقیاس مناسب و جانمایی چراغ‌های پیشنهادی

۲- اعمال مشخصات فنی چراغ‌ها و منابع نوری

۳- نقشه نمای مورد نظر و تصاویر مدل نورپردازی

۴- در صورتی‌که محل مورد تقاضا واجد ارزش تاریخی باشد، اخذ موافقت سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان تهران نیز ضروری می‌باشد.

تبصره: کمیته فنی نورپردازی شهری و کمیته‌های نما و منظر شهری مناطق موظفند حداکثر ظرف مدت دو (۲) هفته نسبت به بررسی و اعلام نظر مبتنی بر دستورالعمل اجرایی جهت صدور مجوز اقدام نمایند.

ماده هشتم (۸) – صدور مجوز بهره‌برداری:

مناطق ۲۲گانه شهرداری (کمیته‌های نما و منظر شهری) پس از اجرای طرح توسط متقاضی نسبت به تطبیق آن با طرح مصوب اقدام و در صورت عدم مغایرت و رعایت ضوابط و دستورالعمل‌های مربوط، حداکثر ظرف مدت یک هفته نسبت به صدور مجوز بهره‌برداری اقدام خواهند نمود. در خصوص طرح‌هایی که توسط سازمان زیباسازی بررسی و تأیید می‌شود پس از تأیید اجرای صحیح آن بر اساس طرح مصوب توسط سازمان زیباسازی، صدور مجوز بهره‌برداری بر عهده منطقه می‌باشد.

تبصره: برای کلیه ساختمان‌های مشمول طرح‌های جامع و تفصیلی نورپردازی شهر تهران صدور گواهی پایان‌ کار نهایی ساختمان منوط به اخذ مجوز بهره‌برداری و تأییدیه اتمام پروژه نورپردازی آن ساختمان می‌باشد. شهرداری تهران مکلف است نسبت به شناسایی ساختمان‌های ساخته‌ شده که بدون صدور مجوز از سوی مناطق اقدام به نورپردازی می‌نمایند، اقدام و ضوابط تنبیهی را اعمال نماید.

ماده نهم (۹):

از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این مصوبه، کلیه مصوبات و دستورالعمل‌های مغایر با آن لغو و بلااثر می‌شود.

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *