مجتمع تجاری زیما، تهران، صادقیه

 
مرکز چندمنظوره فرهنگی، تفریحی، تجاری زیما در زمینی 3 بر در ضلع شمال غرب فلکه اول صادقیه با 80 درصد بر میدان و 35000 متر بنا در 18 طبقه ساخته شده است. طراحی نورپردازی این مجتمع با رویکرد برندسازی و جلب توجه حداکثری با حفظ استانداردهای روشنایی توسط گروه معماری نور زوم صورت گرفت.
سه ایده طراحی به کارفرما ارائه گردید. ایده اول به صورت تعاملی و با رویکرد برندسازی مجتمع تجاری با ترکیب رنگی سبز و زرد صورت گرفت. این ترکیب رنگی در محدوده منحصر به فرد بوده و تغییر آن در ساعات مختلف شبانه روز جذابیت لازم را برای مخاطبان فراهم می آورد. در این طرح روشن شدن سطوح شیشه ای تاکید بر حجم ساختمان و با نورهای خطی تاکید بر پوسته ساختمان صورت می¬گرفت. در ایده دوم از نور نقطه ای متغیر و برنامه نویسی DMX استفاده گردید. برنامه نویسی به نحوی بود که در ساعات و مناسبتهای مختلف ترکیب رنگ¬های ویژه ای استفاده می¬شد. در نهایت و با نظر کارفرما طرح سوم که مجموعه ای از ایده¬های اول و دوم و با تنوع بیشتر بود انتخاب گردید. این طرح به صورت انیمیشن در اینستاگرام گروه معماری نور زوم قابل مشاهده است.