نورپردازی ساختمان اداری رشت

 

نورپردازی ساختمان اداری در رشت


نورپردازی ساختمان های اداری، از حساسیت ویژه ای برخوردار است. این ساختمان ها کاربری خود در شب را از دست می دهد اما برندینگ شهری در نحوه طراحی نورپردازی آنها بسیار ضروری است.
در طرح نورپردازی ساختمان اداری در رشت، ابتدا موقعیت ساختمان مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به موقعیت ساختمان، مهمترین جبهه برای نورپردازی جبهه شمالی است. برای این جبهه دو سناریو نورپردازی یکی در ساعت های اولیه شب که هنوز رفت و آمد کارکنان در حال انجام است، نورپردازی با تاکید بر ورودی و در ساعات پایانی شب، ایده نورپردازی جهت شاخص شدن و برندینگ ساختمان طراحی شد. در سناریو دو ورودی خاموش و تاکید بر بالا و پایین ساختمان است و کرتین وال به عنوان عنصر مرکزی دید با رنگی متفاوت در شب به نمایش گذاشته می شود.