پروژه مسکونی یخچال، سال ۱۳۹۷

 
نورپردازی نما پروژه مسکونی یخچال با رویکرد تعاملی (تعامل ساکنان با نحوه نورپردازی) طراحی شده است. کانسپت اصلی این فضا نورپردازی زمینه است که به وسیله قابهایی این نور شکسته شده است. فضای میانی که راه پله می باشد دارای نورپردازی است که بخش میانی را برجسته می کند. نور خطی از بالا و پایین سنگ های نما تابیده و شیار بین سنگ ها را به صورت یکنواخت روشن می کند.همچنین قاب های آبی به وسیله نورهایی که در گوشه تعبیه شده برای تاکید ایده نما می باشد. نورپردازی از کنج قاب ها است تا نورتابی به داخل ساختمان ایجاد نشود.بخش ورودی ها نیز که متشکل از ورودی عابر پیاده و پارکینگ می باشد نیز با نورپردازی شاخص تر شده و امنیت فضای رفت و آمد را نیز تامین می کند. در بخش پارکینگ نیز از نورهای خطی استفاده شده تا جذابیت ایجاد نماید. با توجه به تغییر شکل های قاب های لعابی و مسکونی بودن پروژه ایده دو با تاکید بر تنوع نورپردازی در شب که در اختیار ساکنین ساختمان است می باشد. قاب های لعابی به گونه ای طراحی شده اند که از داخل پنجره واحد ها به خوبی دیده می شوند. در نتیجه با نور خطی یکنواخت روشن می شوند. در این ایده هر واحد اختیار خاموش یا روشن نمودن این قاب ها را دارد. درنتیجه در روزها و ساعات مختلف تنوع در نورپردازی نمای ساختمان مشاهده می شود همچنین روشنایی مزاحمتی برای ساعات خواب ایجاد نمی کند.