پروژه رویال کوثر، سال ۱۳۹۷

 
این پروژه برج مسکونی و یکی از پروژه‎های شاخص شهر مشهد است. در محدوده این پروژه بلندمرتبه وجود ندارد و به همین دلیل از تمامی جهات و فضاهای مهم شهری از جمله دانشگاه فردوسی و پارک ملت تا کیلومترها به عنوان یک نشانه شهری دیده می‎شود. به دلیل اینکه در پروژه مسکونی به دلیل ماهیتش باید حس سکونت و پایداری را نشان دهد و از نورپردازی‎های غیرضروری تا حد امکان جلوگیری شود، سعی شد تا طراحی نورپردازی با تاکید بر قسمت‎هایی از پروژه انجام شود. ایده کنج روشن که در آن احجام ساختمان در کنج روشن و به تدریج محو می‎شود و ایده روشنایی تاج و ورودی و المان‎های چوبی مطرح شد و در نهایت از ترکیب این دو ایده طرح نهایی شکل گرفت. از آنجایی که عدم یکنواختی شدت نور در خطوط چوب می‎تواند جذابیت بصری ایجاد کند، با استفاده از برنامه‎نویسی برای چراغ‎های ال‎ای‎دی طراحی نورپردازی به نحوی شکل گرفت که از ابتدا با شدت نور بالا شروع و در امتداد تاج بنا به تدریج از شدت نور کاسته شود. در کنار این طراحی، تاکید بر کنج‎های تراس‎ها، ورودی و تاج بنا صورت گرفت. با توجه به سطوح شیشه وسیع و تاثیرگذاری که روشنایی داخل منازل مسکونی در شب ایجاد می‎کند، هر دو حالت (با فرض خاموش بودن چراغ‎های داخل ساختمان و با فرض روشن و خاموش بودن چراغ‎ها به صورت پراکنده) در ارائه به نمایش گذاشته شد.