سؤالی دارید؟

Zoomlightgroup@gmail.com

تماس با ما در اینستاگرام:

http://instagram.com/ZoomLightGroup

شماره تماس:

۰۹۱۲۰۸۷۰۳۸۵
۰۹۱۲۱۱۳۱۱۶۶

گروه نورپردازی زوم

گروه زوم زبان بصری شما برای مقاصدتان خواهد بود و به آنچه که شما به دنبال بیان آن هستید بها می‌دهد خوب است که زبان بصری را بیاموزیم.