Job1

مشاوره و همکاری

- همکاری با شرکت‎های مهندس مشاور معماری، شهرسازی و روشنایی در زمینه مطالعات و طراحی  
- مشاور و ارائه شرح خدمات به کارفرما
Job2

مطالعات

- تهیه طرح‎های مطالعاتی در حوزه :
روشنایی و نورپردازی
طراحی معماری
طراحی نما
طراحی محوطه
Job4

طراحی

- طراحی تخصصی معماری، نما ساختمان، محوطه و نورپردازی
- ارائه دیتیل‎های فنی نسب و اجرا
- آنالیز تخصصی و فنی روشنایی با استفاده از نرم افزارهای تخصصی
Job3

اجرا

-اجرا نما ساختمان، نورپردازی، پروژه های معماری و محوطه
- طراحی و ساخت چراغ خاص پروژه
- اجرای نورپردازی
- ارائه خدمات نورپردازی مناسبتی، معماری بیرونی، منظر و معماری داخلی