خدمات ما

 
Job1

مشاوره و همکاری

- همکاری با شرکت‎های مهندس مشاور معماری، شهرسازی و روشنایی در زمینه مطالعات و طراحی نورپردازی  
- مشاور و ارائه شرح خدمات به کارفرما
Job2

مطالعات

- تهیه طرح‎های مطالعاتی در حوزه روشنایی و نورپردازی
Job4

طراحی

- طراحی تخصصی نورپردازی با رویکرد معمارانه
- ارائه دیتیل‎های فنی نسب چراغ
- آنالیز تخصصی و فنی روشنایی با استفاده از نرم افزارهای تخصصی
Job3

اجرا

- طراحی و ساخت چراغ خاص پروژه
- اجرای نورپردازی
- ارائه خدمات نورپردازی مناسبتی، معماری بیرونی، منظر و معماری داخلی