جولای 26, 2018
نورپردازی رستوران

نورپردازی رستوران

نورپردازی رستوران و نقش آن در تمایز یک رستوران ایجاد محیط منحصر به فرد و به یاد ماندنی با نورپردازی رستوران نورپردازی رستوران نقش مهمی در تنظیم حال و هوای آن دارد. از نورپردازی رستوران می توانید برای ایجاد یک […]
جولای 26, 2018
انواع نورپردازی

انواع نورپردازی

انواع نورپردازی :  انواع نورپردازی در واقع  چهار نوع نورپردازی اصلی است  که می‌تواند برای دستیابی به بهترین طراحی نورپردازی در کاربری های مختلف روشنایی و نورپردازی  مورد استفاده قرار گیرد. این چهار نوع عبارتند از: نورپردازی محیطی یا عمومی […]
جولای 27, 2018
کاربرد نورپردازی

کاربرد نورپردازی

کاربرد نورپردازی و ویژگی های آن کاربرد نورپردازی در زمینه های مختلفی است و بصورت کلی نورپردازی به چند نوع تقسیم میشود: نورپردازی وظیفه ای یا کاری (متناسب با کار و عملکردی که در ان فضا صورت میگیرد) نورپردازی تاکیدی […]
اکتبر 6, 2018

نورپردازی نما؛ اصول مهم

چرا امروزه نورپردازی نما و جداره‌های شهری جایگاه ویژه‌ای در منظر شبانه شهرها دارد؟ زندگی شهری و ضروریات آن موجب شده تا بخشی از زندگی اجتماعی افراد و حضور آنها در فضاهای شهری در شب نیز ادامه یابد به این […]
اکتبر 13, 2018
نورپردازی تعاملی

نورپردازی تعاملی

نورپردازی تعاملی نورپردازی تعاملی چیست؟ نور به صورت های گوناگون در حیات طبیعی و زندگی اجتماعی انسان نقش دارد از طرفی مشارکت و تعامل شهروندان به عنوان ناظر ،مهم ترین ضامن موفقیت طرح های شهری مطرح می شود. لذا در […]