پروژه اداری و تحقیقاتی فناوران، پارک علم و فناوری پردیس

 
پروژه فناوران يكي از پروژه‌هاي شاخص پارك علم و فناوري در شهر پرديس مي‌باشد. در اين طرح از ظرفيت پوسته ساختمان براي نورپردازي استفاده شده است. ايده اصلي اين نما برگرفته از فصول مختلف الهام گرفته شده و استفاده از رنگ‌هاي نمادين و رايج در چهار فصل سال مي‌باشد. استفاده از هوشمندسازي براي ايجاد چهار طيف رنگي در فصول لازم بوده و توسط گروه معماري نور زوم به كارفرما پيشنهاد داده شد. كنتراست تاريكي و نور، عمق فضا و پوسته ساختمان را به نمايش مي‌گذارد.
ايده دوم طراحي نورپردازي پروژه فناوران گذاري از سطح تا نقطه است و اين كار از بيروني‌ترين پوسته ساختمان تا شكاف‌هاي داخل ايجاد مي‌شود. براي نيل به اين ايده در سطوح داخلي از نورهاي نقطه‌اي و در سطوح خارجي از نورهاي خطي استفاده شده است. در اين طرح نقاط نور با حضور و فعاليت شركت‌هاي دانش بنيان تغيير كرده و نورپردازي تعاملي را شكل مي‌دهد. اين داده‌ها مي‌تواند با لينك شدن منابع نور با سايت‌هاي اينترنتي و يا سنسورهاي محيطي براي سنجش حضور مخاطب صورت پذيرد.