اکتبر 21, 2018

نورپردازی تعامل محور فضاهای شهری، رویکردی جدید در خلق زندگی شبانه

امروزه در بسیاری از شهرهای بزرگ جهان، زندگی های شبانه در جریان است و به دلیل تحولات اقتصادی و اجتماعی، زندگی شبانه در کلان شهرها انکار ناپذیر است. در این میان بسیاری از کشورها زندگی شبانه را فرصتی برای برقراری ارتباط […]
اکتبر 13, 2018

نورپردازی تعاملی

نور به صورت های گوناگون در حیات طبیعی و زندگی اجتماعی انسان نقش دارد از طرفی مشارکت شهروندان به عنوان مهم ترین ضامن موفقیت طرح های شهری مطرح است. لذا در این زمینه توجه به رابطه بین فضا و نور با مخاطب […]
اکتبر 6, 2018

نورپردازی نما

الزامات شهرنشینی موجب شده است، بخشی از کارکرد زندگی اجتماعی افراد و حضور آنها در فضاهای شهری در شب نیز ادامه پیدا کند. در این میان نورپردازی نما و جداره‌های شهری جایگاه ویژه‌ای در تصویر منظر شبانه شهرها دارد. نورپردازی […]