اکتبر 21, 2018
زندگی شبانه و نورپردازی شهرها

نورپردازی تعامل محور فضاهای شهری، رویکردی جدید در خلق زندگی شبانه

نورپردازی و کیفیت زندگی شبانه شهرها امروزه در بسیاری از شهرهای بزرگ جهان، زندگی های شبانه در جریان است و به دلیل تحولات اقتصادی و اجتماعی، زندگی شبانه در کلان شهرها انکار ناپذیر است. در این میان بسیاری از کشورها […]
اکتبر 13, 2018
نورپردازی تعاملی

نورپردازی تعاملی

نورپردازی تعاملی نورپردازی تعاملی چیست؟ نور به صورت های گوناگون در حیات طبیعی و زندگی اجتماعی انسان نقش دارد از طرفی مشارکت و تعامل شهروندان به عنوان ناظر ،مهم ترین ضامن موفقیت طرح های شهری مطرح می شود. لذا در […]
اکتبر 6, 2018

نورپردازی نما؛ اصول مهم

چرا امروزه نورپردازی نما و جداره‌های شهری جایگاه ویژه‌ای در منظر شبانه شهرها دارد؟ زندگی شهری و ضروریات آن موجب شده تا بخشی از زندگی اجتماعی افراد و حضور آنها در فضاهای شهری در شب نیز ادامه یابد به این […]