ژانویه 7, 2019

طرح جامع روشنایی و نورپردازی فضاهای شهر تهران

شب­های تهران به گزارش سازمان زیباسازی شهر تهران، در سال‌های اخیر اقدامات خوبی درحوزه نورپردازی انجام شده، سازمان زیباسازی برای نورپردازی بناهای تاریخی و ساختمان‌های با ارزش مطالعاتی انجام داده‌است، اقداماتی که به گفته پورفتح‌الله خوب اما ناکافی است، او […]
ژانویه 7, 2019

انتشار کتاب نورپردازی نما در منظر شبانه

کتاب نورپردازی نما در منظر شبانه توسط انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی به چاپ رسید. این کتاب به تلاش محمد جواد مهدوی نژاد و مائده پورفتح اله (یکی از اعضای گروه نورپردازی زوم) تهیه شده است. در این کتاب ضمن بیان […]