طراحی نورپردازی بیمارستان ۲۰۰ تخت خوابی آبادان، سال ۱۳۹۶

 
این پروژه در فاصله ده کیلومتری از شهر آبادان قرار گرفته است. با توجه به موقعیت آن، تاکید بر لبه‎های بالایی جهت خوانایی از جاده اصلی اهمیت میابد. حجم پروژه تا حدی شلوغ و ترکیبی از قوس‎ها و قاب‎هاست. پیشنهاد گروه طراحی در وهله اول روشن کردن یکنواخت حجم بالایی با ویدیو پروژکتور و با لحاظ نمودن فیلتر برای جلوگیری از نورتابی به داخل پنجره‎ها بود.
از آن جایی که این گزینه هزینه زیادی داشت طراحی به صورت دیگری انجام شد. حداقل نورتابی به داخل پنجره‎های بیمارستان و نیاز به تاریکی مطلق از ضروریات طرح است در نتیجه تاکید بر قاب‎ها با حداقل نورتابی به داخل ساختمان صورت گرفته است. با توجه به آجری بودن قاب‎ها از نور سفید گرم استفاده شده است. نور عمومی برای روشن شدن رواق‎ها با دمای رنگ نور بالا جهت درخشندگی بیشتر و به دلیل ارتفاع بالای سقف از چراغ با پرتاب نور بالا استفاده شود.
این طرح دارای تراس بزرگ و حیاط خلوت‎هایی در گوشه‎های حجم است. از این ظرفیت برای ایجاد یک نور ملایم و آرامش بخش استفاده شده است تک درخت‎های روی تراس و حیاط خلوت با نور سبز ملایم روشن می‎شود و دور تا دور تراس با نور خطی غیرمستقیم فضا را تعریف می‎کند. به جز ورودی از روشن کردن کل نمای ساختمان پرهیز شده و طرح نورپردازی تاکید بر ورودی، لبه‎های بالایی ساختمان و کنج‎های آن دارد.
در سردر ورودی هم تاکید بر قوس‎ها با دو دمای رنگ نور مختلف (با توجه به تفاوت مصالح) صورت گرفته است.