نورپردازی بیمارستان هدایت تهران، سال ۱۳۹۶

 
پروژه نورپردازی بیمارستان هدایت از چند جهت حایز اهمیت است. به دلیل وجود بیمارستان در بافت مسکونی و آرام خیابان، موضوع طراحی نورپردازی حساسیت بیشتری دارد. به همین دلیل ما در طراحی، حداقل شدت و میزان روشنایی را در نظر گرفتیم. با توجه به اینکه طرح شامل احجام در ترازهای مختلف است. بر ترازها با نور خطی تاکید شده است. جهت کنترل خیرگی، تمامی چراغ‎ها به صورت مخفی اجرا شده است. کانسپت اصلی تعریف ساختمان با سه دمای رنگ نور است. ورودی با دمای رنگ نور بالا جهت تعریف کنندگی خوانایی روشن می‎شود و ترازهای بالایی احجام به صورت خطی با سفید گرم. در این میان از ظرفیت روشنایی لابی که سطوح شیشه‎ای زیادی دارد در این ایده بهره گرفته شده است. این فضا و فضای راه پله خروج اضطراری که به صورت دو حجم عمودی دیده می‎شوند، با دمای رنگ نور پایین روشن شدند. در مدلسازی دیالوکس مصالح ساختمان که در دو رنگ طوسی روشن و تیره هستند، لحاظ شدند تا درخشندگی مد نظر طراحی به دست آید. درخشندگی در حوزه محیطی E3 در نظر گرفته شد که حداکثر درخشندگی مجاز در ساعت ابتدایی شب 10 کاندلا بر مترمربع است.