پروژه نورپردازی کلینیک درمانی و زیبایی زیبان، سال ۱۳۹۷

 
مجموعه زيبان به زيبايي درون و بيرون اهميت مي‎داد و ايده كلي نورپردازي فضاها با توجه به ماربري جداگانه هر فضا هم بر اساس همين ايده طراحي شده است.
در فضاي ورودي، نورپردازي به صورت كلي در زمينه طراحي پخش شد و صفحه‎هايي كه هر كدام جاگلي را مشخص مي‎كرد و در جهت دعوت‎كنندگي و خوشامدگويي طراحي شده بود را نمايان مي‎كرد.
در فضاي انتظار نورها به صورت خطي از لابه‎لاي سقف و ديواره‎ها بيرون مي‎زد و همچون نور روز به درون فضاي اصلي نفوذ مي‎كرد. ايده‎ي این نوع فضا علاوه بر گشاده و بزرگ كردن فضا به آرامش فضا نيز كمك شاياني مي‎نمود.
قاب‎هاي پشت فضاي نشيمن نيز به محل نشستن تاكيد مي‎نمود و راهنمايي براي محل نشستن و انتظار است.

طراحی نورپردازي اتاق ماساژ

نورپردازي اتاق ماساژ نيز علاوه بر تاكيد به آكس فضا به دليل كوتاه بودن سقف و كوچك بودن فضا، از نورهاي عمودي و افقي تومان استفاده شد تا به بلندي سقف و بزرگ نشان دادن فضا كمك كند و همچنين با توجه به نورپردازي تزييني بر روي ديوار اصلي كه نقطه تمركز اين اتاق است به زيباتر شدن اين فضا كمك كرد.
به صورت كلي در نورپردازي اين كلينيك درماني و زيبايي به نورپردازي به عنوان لايه‎اي نفوذپذير به كليه فضاها پرداخته شد كه همچون نور خورشيد كه از روزنه‎هاي خانه‎ها و نورگيرها به درون فضاها راه پيدا مي‎كند به كليه فضاها نيز نور راه پيدا كند. علي‎الخصوص چون اكثر فضاهاي اين مجموعه از نور طبيعي محروم بود با اين ايده فقدان نور طبيعي به چشم نخورده و اكثر مراجعين اين ضعف فضا را متوجه نمي‎شوند.
نورپردازي مصنوعي به كمك طراح آمده و موجب شد كيفيت فضاها بالاتر رود.
اتاق دستگاه‎ها كه شامل سه تخت براي مراجعين مختلف مي‎باشد. علاوه بر نورپردازي عمومي و متمركز بر هر تخت است كه از نوع خاصي از چراغ‎ها براي هر تخت بهره‎مند شده تا جذابيت هر فضا دو چندان شود.